Avís legal

ALTERNATIVA 3, SCCL, responsable del lloc web, en endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions previstes en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació. i Comerç Electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d'ús.

Tothom que accedeixi a aquest lloc web assumeix la funció d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment estricte de les disposicions aquí establertes, així com de qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

ALTERNATIVA 3, SCCL es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de notificar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc ALTERNATIVA 3, Lloc web de SCCL.

 

1. DADES IDENTIFICATIVAS

Nom de domini: alternative3.com / .alternativa3.bio / .a3online.es
Nom comercial: ALTERNATIVA3
Raó social: ALTERNATIVA 3, SCCL
NIF: F12329876
Domicili social: Ctra. Castellar, 526
Telèfon: 937 869 379
Correu electrònic: hello@alternativa3.com

 

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent però no limitant-se a la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa d'un llicència o autorització expressa dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció, ús, explotació, distribució i comercialització total o parcial, requereix en tot cas la prèvia autorització per escrit del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, que són ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal d'alternativa3.com / .alternativa3.bio / .a3online.es.

El RESPONSABLE reconeix els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels seus titulars, la seva mera menció o aparició al lloc web no implica l'existència de cap dret o responsabilitat sobre aquests, ni implica aval, patrocini o recomanació per part. d'ella.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació sobre possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través de l'adreça de correu electrònic alternativa3@alternativa3.com.

 

3. EXENCIÓ DE RESPONSABILITAT

El RESPONSABLE queda exempt de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la seva pàgina web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a la mateixa.

Ús de galetes

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits fitxers d'informació que el servidor envia a l'ordinador de la persona que accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al bon funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades són, en tot cas, temporals, amb l'única finalitat de fer més eficient la navegació, i desapareixen al final de la sessió de l'usuari. En cap cas aquestes cookies proporcionen per si soles dades personals i no s'utilitzaran per recollir-les.

A través de l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba el lloc web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari per tal de facilitar la navegació, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament per a ells sense haver de registrar-se cada vegada que visiten. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, els paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d'entrades, etc. En aquests casos, les cookies són tècnicament prescindibles però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per obtenir més informació.

Política d'enllaços

Des del lloc web, és possible que se us redirigirà a contingut de llocs web de tercers. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers al seu respectiu lloc web, no assumeixen cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, informant del contingut a les autoritats competents. en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent al lloc web. del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que estableixen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant activament en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir. legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En el cas que l'usuari consideri que hi ha algun contingut al lloc web que pugui ser susceptible d'aquesta classificació, si us plau, ho comuniqui immediatament a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web s'ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir un funcionament correcte els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l'accés al lloc web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web poden detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament registrat que permet el posterior tractament de les dades per tal d'obtenir només mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de les visites. , el punt d'accés, etc.

 

LEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La legislació aplicable en cas de controvèrsia o conflicte d'interpretació dels termes que integren els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest lloc web, serà la llei espanyola.